67 214 51 97 biuro@el-serwis.com.pl

Jesteśmy firmą działającą na rynku usług elektroinstalacyjnych. Świadczymy usługi dla zakładów energetyki zawodowej , międzynarodowych koncernów produkcyjnych oraz dla jednostek budżetowych.

 • pracujemy własnymi zespołami wykwalifikowanych i doświadczonych elektromonterów posiadających stosowne uprawnienia,
 • posiadamy wszechstronne doświadczenie uzyskane przy realizacji kilkuset kontraktów,
 • posiadamy specjalistyczne oprogramowanie do projektowania CAD oraz narzędzia informatyczne do sporządzania pomiarów elektrycznych oraz wykonywania obliczeń inzynierskich,
 • posiadamy własną bazę administracyjno – warsztatową o pow. 500m2 zlokalizowaną na działce o pow. 4000m2,
 • posiadmy własne środki transportu oraz specjalistyczny sprzęt budowlany : koparki, podnośniki samojezdne,
 • posiadamy certyfikaty światowych producentów materiałów i urządzeń elektrycznych potwierdzające nasze kompetencje w zakresie ich instalacji i serwisowania,
 • otrzymaliśmy liczne certyfikaty potwierdzające wysoki poziom naszych kompetencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem – „WIELKOPOLSKA NAGRODA JAKOŚCI” oraz poświadczające stosowanie i propagowanie przez naszą firmę wysokiego poziomu etyki – certyfikat „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY” ,
 • klienici wysoko oceniają poziom oferowanych przez nas usług, czego dowodem jest przyznanie nam w organizowanym przez Instytut Hipolita Cegielskiego konkursie konsumenckim tytułu „ Najlepszy w Polsce – The Best in Poland”.
 • jesteśmy członkiem programu „Krajowego Rejestru Długów” przyczyniając się w ten sposób do poprawy płynności finansowej polskich przedsiębiorstw

      

W obszarze prac związanych z infrastrukturą eneregtyczną:

 • budowa linii kablowych nn, SN
 • budowa stacji transformatorowo- rozdzielczych
 • budowa przyłączy energi elektrycznej
 • budowa kanalizacji kablowej
 • wkonawstwo rozdzielnic elektrycznych nn do 4000A
 • modernizacja istniejących obiektów np. lini kablowych, stacji transforamatorowych

W obszarze oświetlenia zewnętrznego, drogowego:

 • budowa oświetlenia zewnętrznego
 • prace remontowe oświetlenia zewnętrznego, np:
  wymiana słupów, wymiany opraw, wymiany żródeł światła, pozycjonowanie słupów, malowanie słupów, pomiary ochronne
 • inwentaryzacja istniejacego oswietlenia

W obszarze instalacji elektrycznych budynkowych:

 • kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych oświetleniowych oraz gniazd wtykowych i zasilania urządzeń technologicznych
 • wykonawstwo instalacji odgromowych oraz połączeń wyrównawczych
 • wykonawstwo instalacji teletechnicznych światłowowdowych oraz miedzianych np. sieć komputerowa, dedykowana MES, dozorowa
 • Wykonawstwo rozdzielnic elektrycznych oraz szaf sterowniczych do 4000A
 • pomiary ochronne instalacji
 • przeglądy oświetlenia awaryjnego
 • przeglądy instalacji zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

W obszarze instalacji elektrycznych maszyn produkcyjnych:

 • wykonanie instalacji elektrycznych zasilających dla maszyn produkcyjnych
 • wykonanie tras kablowych
 • wykonanie okablowania zasilającego oraz sterowniczego dla urządzeń
 • wykonanie szaf zasilająco- sterowniczych
 • wykonanie pomiarów ochronnych

W obszarze wynajmu sprzętu budowlanego:

 • Minikoparki
 • Podesty ruchome samojezdne
 • Platforma samobieżna Haulotte 12 IP

Wymiana rozdzielnic 630A w miejskich stacjach transformatorowych.

Zamawiający: Enea Opertaor Sp. zo.o.

Wymiana rozdzielnicy 400A z układemSZR przepompowni ścieków

Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z iluminacją LED Placu Staszica w Pile

Zamawiający: Eneos Sp. zo.o. / Urząd Miasta w Pile.

 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego na terenie fabryki

Zamawiający: Henkel Polska Sp. z o.o.

 

>

Budowa hali produkcyjnej dla zakładu PCA

Zamawiający: Philips Lighting Poland S.A

Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń internatu

Zamawiający: Szkoła Policji w Pile

Wykonanie instalacji zasilająco sterowniczej dla potrzeb pieców wypalania ceramiki wraz z realokacją części maszyn z miejscowości Uden w Holandii

Zamawiający:Philips Lighting Poland SA

 

 

Wykonanie układu rozruchowego dla dmuchawy powietrza 160kW.

Zamawiający: Philips Lighting Poland SA

Wykonanie sieci strukturalnej dla potrzeb monitorowania procesów produkcyjnych

Zamawiający:Philips Lighting Electronics
Posiadamy certyfikaty światowych koncernów w zakresie stosowania ich rozwiązań przy prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych.

„EL-SERWIS”

Spółka Jawna Czarnecki, Łukasik
ul. Żwirowa 9
64 – 920 Piła

tel. / faks 67 214 51 97

Formularz kontaktowy

11 + 5 =

||EL-SERWIS|| Spółka Jawna Czarnecki, Łukasik